Kolejny krok do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

Kolejny krok do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za program budowy morskich farm wiatrowych w grupie PGE, wybrała wykonawcę studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean) dwóch farm wiatrowych: Baltica 2 i Baltica 3.
Dążenie do neutralności klimatycznej Grupy PGE 
Partnerami PGE Baltica będą firmy DHI oraz DNV GL, które są wiodącymi wykonawcami na rynku offshore. DHI będzie wykonawcą studium dla dwóch z trzech planowanych morskich farm wiatrowych, a zadaniem DNV GL będzie m.in. weryfikacja wybranych założeń projektowych. 
– Farmy wiatrowe na Bałtyku mają ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać we współpracy z najlepszymi, budując nasze doświadczenie i kompetencje. Umowy podpisane z DHI oraz DNV GL, wiodącymi wykonawcami na światowym rynku offshore, są tego dowodem – powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. 
Dodał, że podstawą neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 r. będzie efektywna energetyka odnawialna. 
PGE poinformowała, że po zakończeniu dwuletniej kampanii badania wiatru, kolejnym etapem wymaganych analiz jest wykonanie studium meteorologiczno-oceanograficznego (tzw. met-ocean), czyli zbudowanie kompleksowego modelu m.in. warunków zafalowania, prądów, prędkości wiatru, temperatury czy zasolenia wody w Bałtyku. 
DHI oraz DNV GL – nowi patrnerzy PGE
Jak podała spółka, badania te są niezbędne do przygotowania, instalacji i eksploatacji infrastruktury realizowanych przez PGE morskich farm wiatrowych. Jako wykonawcę wyłoniono w przetargu DHI – niezależną międzynarodową organizację konsultingowo-badawczą, z ponad 50-letnim doświadczeniem w tym obszarze.
Jak zaznaczono, prace DHI przyczyniły się do powstania ok. 85 proc. oddanych do użytku morskich farm wiatrowych na świecie. Studium met-ocean dla PGE Baltica ma być wykonane z użyciem zaawansowanych narzędzi i metodyk modelowania, adekwatnych do specyfiki akwenu Morza Bałtyckiego. 
Natomiast głównym zadaniem DNV GL – zgodnie z podpisaną z PGE umową – będzie „niezależna weryfikacja technicznych aspektów modelu współpracy z potencjalnym partnerem strategicznym dla projektów Baltica-2 i Baltica-3, jak również niezależna weryfikacja wybranych założeń projektowych, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i interesów Grupy Kapitałowej PGE” – czytamy w komunikacie spółki. 
PGE podkreśla, że DNV GL jest wiodącym na świecie towarzystwem klasyfikacyjnym, doradcą: przemysłu morskiego oraz technicznym przemysłu naftowego i gazowego oraz dostawcą usług testowania, certyfikacji i konsultingu w zakresie łańcucha wartości energii. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie energii odnawialnej i zarządzania energią, certyfikacji i usługi testowania dla interesariuszy w łańcuchu wartości energii. 
Trzy morskie farmy wiatrowe PGE
PGE Baltica jest spółką odpowiedzialną za wdrożenie Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, który m.in. zakłada budowę trzech morskich farm wiatrowych: Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3.
PGE planuje do 2030 roku uruchomić dwie farmy Baltica 3 i Baltica 2, a po 2030 roku włączyć do systemu elektroenergetycznego również farmę Baltica 1. Obecnie przygotowywane inwestycje osiągną łączną moc do 3,5 GW.
W grudniu 2019 roku, w wyniku wieloetapowego postępowania, PGE Polska Grupa Energetyczna zaprosiła do wyłącznych negocjacji światowego lidera branży offshore – duńską firmę Oersted. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 50 proc. udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2. Współpraca z potencjalnym partnerem ma obejmować wspólne przygotowanie inwestycji, jej realizację, jak również eksploatację. Projekt wyboru partnera znajduje się w zaawansowanej fazie.
W styczniu 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzję środowiskową, dla farm Baltica-2 oraz Baltica-3. 
ja


Source link

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*