Energia z wiatru w 2020 roku

Energia z wiatru w 2020 roku

Minął rok 2020, nadeszła zatem pora na podsumowanie dostępnych danych na stronach PSE. Zainteresowanych kieruję również do danych z roku 2019 oraz danych opracowanych w układzie sezonowym z lat 2018/19. Zainteresowanym produkcją energii wiatrowej polecam tę notkę, bo zawiera ona podsumowanie tego czym się zajmowałam wcześniej. Od czasu jej powstania publikuję analizy cząstkowe, bez omawiania szczegółów. 
Dla leniwych l) dodaję na wstępie tabelę z produkcją energii w roku 2019, aby mogli porównać dane z roku 2020 z danymi roku 2019, w którym wyprodukowano 14 566 GWh energii elektrycznej. 
                                                          

Źródło:  https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse/generacja-zrodel-wiatrowych 
W ubiegłym roku najwięcej energii uzyskano w najkrótszym, choć przedłużonym miesiącu, lutym. Dał on prawie tyle samo energii co trzy miesiące letnie – czerwiec, lipiec, sierpień (2 163 GWh). Co za moc! 
Zamiast miesięcznych wykresów mocy godzinowych, dodaję wykresy skumulowanej produkcji energii – godzina po godzinie – z których można odczytać dłuższe okresy słabej podaży energii w formie wypłaszczonych odcinków funkcji stale rosnącej.  

Kolejny obraz przedstawiam uporządkowane rosnąco godzinowe średnie mocy źródeł wiatrowych. 

I jeszcze jedno podsumowanie rocznej pracy wiatraków w Polsce. Pierwszy wykres pokazuje skumulowaną produkcję energii wiatrowej w porządku naturalnym, godzina po godzienie, od godziny pierwszej na początku roku, do godziny 8794 na końcu roku 2020. Drugi wykres przedstawia uporządkowaną moc MW a trzeci uporządkowaną produkcję w GWh. 

W wykresach tych zastosowałam dziwną skalę czasową. Rok został podzielony na 10 sztucznych miesięcy, każdy po 10% czasu rocznego. W połowie czasu rocznego (4392 godz.) produkcja energii bez uporządkowania wynosi 8485 GWh (~56%), natomiast w zbiorze uporządkowanym rosnąco zaledwie 3132 GWh (~21%). 
Po opublikowaniu danych o dostawach energii wiatrowej w Kalifornii z roku 2020, postaram się porównać je z danymi z Polski. 


Source link

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!